Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE, Henkilötietolaki /523/1999) 10 §, Laatimispäivä 6.4.2018

1. Rekisterinpitäjä
Päijät-Hämeen Nukkekotiharrastajat Ry
Purokatu 55, 15200 Lahti
info(at)nukkekotiharrastajat.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jäsenrekisterinhoitaja Katja Möttönen
Puhelin 050 3526 362
katjamottonen(at)hotmail.com

3. Rekisterin nimi
Päijät-Hämeen Nukkekotiharrastajat Ry:n jäsenrekisteri 
                           
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä Päijät-Hämeen Nukkekotiharrastajat Ry:n jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
Käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.
Lisäksi jäsenistä kerätään seuraavia tietoja:
- yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
- jäsenyystiedot (liittymisvuosi, voimassaolotiedot, jäsenmaksutiedot)
- muut mahdolliset jäsenen itse antamat lisätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
ATK:lla käsiteltävät tiedot: Jäsenrekisteriä käsitellään sähköisesti suojatussa Excel-taulukossa. Yhdistys huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.